S--ACE

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (Kategori: Hormoner) alternativt Konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till analyslista Laboratoriemedicin, Linköping (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat prov kan förvaras i kyla, 2-8 °C, upp till 5 dygn. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses.

Medicinsk bakgrund

Vid aktiv lungsarkoidos ökar halten av ACE i serum medan andra lungsjukdomar ej visar sådana ökningar (tuberkulos, fibros, tumörer). Analysen kan därför användas diffrentialdiagnostiskt vid misstanke om aktiv sarkoidos. Vid behandling med steroider sjunker ACE i serum. Analys av enzymaktiviteten kan också användas för att följa klinisk behandlingseffekt vid sarkoidos.