Svampodling tunga

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Svamp.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svarstid

2-7 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Jästsvamp i mun/tunga är framför allt en klinisk diagnos då man i princip alltid kan odla fram jästsvamp ur normalfloran. Vid terapisvikt kan man överväga prov för resistensbestämning