U--Opiater (screening)

Klinisk kemi
 • Provtagningsrör med skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats Utan tillsats
  Märkning Graderat
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Narkotikaanalyser) alternativt remiss 3.

OBS! Remiss tilll drogtest för arbetslivet samt körkortsärenden gäller specialremiss, se länk till speciella instruktioner ovan.

Provtagning

Specifika provtagningsföreskrifter finns, beroende på i vilket sammanhang drogtesterna ska tas:

Provtagningsanvisning drogtest i urin för sjukvården (pdf, nytt fönster)

Provtagningsanvisning drogtest i urin för körkortsärenden (pdf, nytt fönster)

Provtagningsanvisning drogtest i urin för arbetslivet (pdf, nytt fönster)

För mätning av temperaturen i urinprovet används engångstermometer. Beställs på Länsförsörjningen, beställningsnummer 59 20 00 43.

Provtagningsenheter som utför övervakad urinprovtagning (nytt fönster)

Provhantering

Fyll rören med 8 mL urin. Urinprov är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 °C. Vid längre förvaring fryses provet. Kan transporteras i rumstemperatur till laboratoriet.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Opium innehåller flertalet aktiva substansen som kallas alkaloider. Av dessa används framför allt morfin, kodein och heroin som missbrukspreparat. Morfin och kodein används också som läkemedel med smärtstillande effekter.
Både heroin och kodein bryts i kroppen ned till morfin. Om enbart morfin påvisas är det omöjligt att säga vad personen intagit. Därför krävs att provet skickas till verifiering.
Detektionstiden är 1-3 dagar efter intag.

Syntetiska opiater-opioider (metadon, fentanyl, buprenorfin, tramadol, dextropropoxifen) har samma verkan som naturliga opiater men annan kemiskt struktur. Dessa detekteras inte vid analys av opiater.

Analys av U-Opiater är inte lämplig för uppföljning av behandling med oxikodon.