S--Orosomukoid

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt remiss 2.

Provtagning

S-Orosomukoid utförs som enskild analys, dessutom ingår den i S-/U-Proteinprofil.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyla 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses i -20 °C.

Minsta mängd serum 250 µL.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Orosomukoid är ett akutafasprotein som bildas i levern och lymfocyter som pga. sin molvikt och laddning filtreras via njurglomeruli. Detta gör att orosomukoidnivåerna i plasma är beroende av njurfunktionen.
Orosomukoidets funktion är ej helt klar. Serum-nivån stiger vid inflammation i stödjevävnader, lokala enteriter, RA, SLE, maligniteter/metastaser och steroidbehandling.
Den maximala ökningen uppnås inom 2-7 dygn efter inflammatorisk stimuli.
Orosomukoid anses vara den känsligaste akutfasproteinet vid Crohn's sjukdom.
Låga värden ses vid malnutriton, nefrotisk syndrom, proteinförluster i tarmen, levercirros, östrogenbehandling, graviditet.
Orosomukoid ingår i P-Proteinprofil men kan beställas även separat.