S--Lamotrigin

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt remiss 3.

Provtagning

Prov för terapikontroll tas alltid före morgondos.
Ange tid för provtagning samt tid för senaste dosintag.

Kapillärprov

Ett microtainerrör utan gel, röd propp, fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.

Serum avpipetteras till nytt rör utan tillsats och omcentrifugeras i 2000g i 5 minuter, avpipettera serum till ytterligare nytt rör utan tillsats. Serum är hållbart 7 dagar i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses serum vid <= -18 ºC.

Minsta mängd serum: 300 µL.

Svarstid

Inom en vecka. Vid kliniskt motiverat behov att ha provsvar samma dag måste provet ankomma till klinisk kemi Ryhov senast kl 10 vardagar. Meddela då laboratoriet före provtagning på telefon (010-24)2 20 00.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Lamotrigin är en fenyltriazin utan kemisk släktskap med traditionella antiepileptika och används vid behandling av epilepsi med partiella anfall och/eller generaliserade tonisk-kloniska anfall. Läkemedlet hämmar frisättningen av aminosyran glutamat via selektiv blockering av spänningskänsliga natriumkanaler i nervcellens cellmembran. Lamotrigin är en svag hämmare av dihydrofolatreduktas in vitro, varför folatmetabolismen teoretiskt kan komma att påverkas vid långdragen behandling. Detta har ej påvisats vid ett års uppföljning av behandling med lamotrigin. Lamotrigin absorberas från mag-tarmkanalen och elimineras ffa via urinen i form av huvudmetaboliten som är en N-glukoronid tillhörande gruppen UDP-glukoronosyltransferaser. T1/2 är 24-30 timmar och påverkas kraftigt av samtidig medicinering med andra antiepileptika. Maximal plasmakoncentration uppnås inom 2-3 timmar efter tablettintag.