P(vB)--Glukostolerans (120 min) gravid

Klinisk kemi
 • Vakuumrör 5mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats Fluorid-Citrat
  Märkning Rosa propp
  Prod. nr. 09362501
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Rutinen gäller endast för gravida patienter.

Utförs på mödravårdscentral, vårdcentralernas laboratorier alternativt Provtagningscentralen i Eksjö, Ryhov eller Värnamo.
Normalkost dagarna innan undersökningen. Patienten ska vara fastande 10 timmar innan belastning, vara feberfri, får ej röka eller snusa eller kroppsanstränga sig före eller under belastningen.
Venöst prov tas 120 min efter patienten intagit glukoslösning. Rör med Fluorid-Citrat (3 mL, rosa propp). Prov skickas till sjukhuslaboratoriet för analys.
Information till patient ges alltid i samband med beställning.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Referensintervall

Referensintervall = Beslutsgräns för graviditetsdiabetes

120 minuter:
Venöst blod: <8,5 mmol/L

Remiss

ROS (kategori: Funktionsundersökningar) alternativt konsultremiss.

Konsultremiss (pdf, nytt fönster)

Provhantering

Fluorid-Citrat, rosa propp: Prov är hållbart ocentrifugerat 48 timmar i rumstemperatur. Vid längre förvaring centrifugeras provet i 10 minuter 2000g. Avskild plasma förvaras i kyla, 2-8 °C 7 dagar.