S--Immunglobulin A

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

S-Immunglobulin A utförs som enskild analys, dessutom ingår den i S-/U-Proteinprofil.

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt remiss 2.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyla 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum 250 µL.

Medicinsk bakgrund

Immunglobulin A syntetiseras delvis i benmärg, mjälte och lymfkörtlar som monomerer. Dessa utgör cirka 85% av allt IgA i plasma och i plasmaceller belägna i exkretoriska körtlar samt i submukosan i luftvägar som dimerer varifrån det förs vidare till plasman där de utgör cirka 15 % av IgA halten. Dimererna kopplas till ?secretory component? som stabiliserar molekylen och har en viktig roll i slemhinneförsvaret.
Selektiv IgA stegring ses vid IgA-nefrit, tarm- och lunginfektioner, urinvägar, vid regional enterit och reumatoid artrit.
Förhöjda värden ses också vid etylism, neoplasier och kolestas.
Måttligt kombinerade ökningar av IgG och IgA samt även IgM är ofta vanliga vid kroniska, subakuta infektioner.
Sänkta värden ses vid benmärgspåverkan eller vid ärftlig brist.
Låga värden medför ökad risk för komplikationer vid transfusioner av produkter innehållande IgA.