tU--5-HIA

Klinisk kemi
 • Plastdunk med skruvlock och tillsats

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats 15 mL saltsyra (HCl), 6 mol/L
  Märkning Saltsyra 6 M, 15 mL
  Prod. nr.
  Beställs på Laboratoriet på vårdcentral alternativt sjukhuslab

Provtagning

Urindunken förvaras mörkt och i kyla, 2-8 °C, under insamlingen.
Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Anteckna tiden för detta på remissen. Denna urin ska kasseras. Därefter samlas alla urinportioner i insamlingskärlet. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även denna urin samlas upp i uppsamlingskärlet. Anteckna klockslaget för detta på remissen.
OBS! Om urin ska samlas i mer än ett dygn, ska varje dygnsmängd samlas för sig.

Ange förekommande läkemedel på beställningen.

Kostföreskrifter:
Inget intag av ananas, avocado, bananer, grönmögelost, hostmedicin, rödvin, tomater eller valnötter 12 timmar före och under samlingsperioden.

Svarstid

Inom 1 vecka.

Remiss

BOS (kategori: Uriner) alternativt remiss 2.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Om tillgång till våg finns, väg urinen och ange vikten på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i ett plaströr och lämna till laboratoriet. Om inte våg finns, lämna hela urindunken till laboratoriet. Surgjort urinprov är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses avhällt urinprov vid <= -18 °C.

OBS! Om insamling skett över flera dygn, hanteras varje dygn för sig.

Medicinsk bakgrund

5-Hydroxiindolacetat (5-HIA) är huvudmetabolit till serotonin, som utsöndras i fri form i urin.
Serotonin, 5-hydroxitryptamin (5-HT), är en signalsubstans som syntetiseras i kroppen från den essentiella aminosyran tryptofan genom enzymatiska reaktioner.
Serotonin förekommer framför allt i de enterokromaffina cellerna som finns särskild rikligt i hjärnan, mag-tarmkanalen och trombocyterna och är upplagrad i speciella granuler i inaktiv form. Efter frisättning metaboliseras serotonin till 5-HIA.
Serotonin tillhör gruppen monoaminer, tillsammans med dopamin, noradrenalin och adrenalin.
Mängden av utsöndrat 5-HIAA är indikator på serotoninomsättningen.
Vid tumörer utgående från enterokromaffina celler utsöndras större mängder av 5-HIA men utsöndringen kan vara mycket varierande. Därför bör urinsamling göras vid flera tillfällen.

Medicinsk indikation:
Misstanke på carcinoid.