tU--5-HIA

Klinisk kemi
 • Plastdunk med skruvlock och tillsats

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats 15 mL saltsyra (HCl), 6 mol/L
  Märkning Saltsyra 6 M, 15 mL
  Prod. nr.
  Beställs på Laboratoriet på vårdcentral alternativt sjukhuslab

Remiss

BOS (kategori: Uriner) alternativt remiss 2.

Provtagning

Urindunken förvaras mörkt och i kyla, 2-8 °C, under insamlingen.
Urinsamlingen börjar med att patienten tömmer blåsan. Anteckna tiden för detta på remissen. Denna urin ska kasseras. Därefter samlas alla urinportioner i insamlingskärlet. Urinsamlingen avslutas med att patienten tömmer blåsan 24 timmar efter starttiden. Även denna urin samlas upp i uppsamlingskärlet. Anteckna klockslaget för detta på remissen.
OBS! Om urin ska samlas i mer än ett dygn, ska varje dygnsmängd samlas för sig.

Ange förekommande läkemedel på beställningen.

Kostföreskrifter:
Inget intag av ananas, avocado, bananer, grönmögelost, hostmedicin, rödvin, tomater eller valnötter 12 timmar före och under samlingsperioden.

Provhantering

Om tillgång till våg finns, väg urinen och ange vikten på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i ett plaströr och lämna till laboratoriet. Om inte våg finns, lämna hela urindunken till laboratoriet. Surgjort urinprov är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses avhällt urinprov vid <= -18 °C.

OBS! Om insamling skett över flera dygn, hanteras varje dygn för sig.

Svarstid

Inom 1 vecka.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

5-Hydroxiindolacetat (5-HIA) är huvudmetabolit till serotonin, som utsöndras i fri form i urin.
Serotonin, 5-hydroxitryptamin (5-HT), är en signalsubstans som syntetiseras i kroppen från den essentiella aminosyran tryptofan genom enzymatiska reaktioner.
Serotonin förekommer framför allt i de enterokromaffina cellerna som finns särskild rikligt i hjärnan, mag-tarmkanalen och trombocyterna och är upplagrad i speciella granuler i inaktiv form. Efter frisättning metaboliseras serotonin till 5-HIA.
Serotonin tillhör gruppen monoaminer, tillsammans med dopamin, noradrenalin och adrenalin.
Mängden av utsöndrat 5-HIAA är indikator på serotoninomsättningen.
Vid tumörer utgående från enterokromaffina celler utsöndras större mängder av 5-HIA men utsöndringen kan vara mycket varierande. Därför bör urinsamling göras vid flera tillfällen.

Medicinsk indikation:
Misstanke på carcinoid.