tU--5-HIA-uts

Klinisk kemi
 • Flaska/dunk, plast med skruvkork med tillsats

  Provrör
  Volym 2,5 L
  Tillsats 15 mL saltsyra (HCL), 6 mol/L
  Märkning Dunk med HCL
  Prod. nr.
  Beställs på Laboratoriet på vårdcentral alternativt sjukhuslab

Provtagning

Om insamling sker över flera dygn, samlas urinen i separata kärl för varje dygn. Ange insamlingstiden för varje dygn.

Ange förekommande läkemedel på beställningen.

Kostföreskrifter:
Inget intag av ananas, avocado, bananer, grönmögelost, hostmedicin, rödvin, tomater eller valnötter 12 timmar före och under samlingsperioden.

Svarstid

Inom 1 vecka.

Remiss

BOS (kategori: Uriner) alternativt remiss 2.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Om tillgång till våg finns, väg urinen och ange vikten på remissen. Häll av 8 mL välblandad urin i ett plaströr och lämna till laboratoriet. Om inte våg finns, lämna hela urindunken till laboratoriet. Surgjort urinprov är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring fryses avhällt urinprov vid <= -18 °C.

OBS! Om insamling skett över flera dygn, hanteras varje dygn för sig.