Fetal RhD typning

Transfusionsmedicin
 • Vakuumrör, 10 ml

  Provrör
  Volym 10 Ml
  Tillsats edta
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 07647100
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Prov för fetal RhD typning tas endast i samband med blodgruppering och immuniseringsundersökning.
Till blodgruppering och immuniseringsundersökning tas 1 st rör med EDTA-tillsats 3 mL (lila propp).
Till fetal RhD typning tas 1 st rör med EDTA-tillsats 10 mL (lila propp).
Båda analyserna beställs på samma remiss.

Prov för Fetal RhD typning ska inte tas före graviditetsvecka 10.
Ansvarig provtagare intygar med sin namnunderskrift att provtagningsföreskrifterna följts, se även
Provtagningsföreskrifter

Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter undersöks inte. Förnyad provtagning krävs.
På remissen ska graviditetsvecka anges.

Provtagningsföreskrifter (nytt fönster)

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Kapillärprov

Kan ej tas kapillärt.

Remiss

Remiss: Blodgruppsserologisk undersökning

Svarstid

Beräknad svarstid är 2-3 veckor.
Fetal RhD typning besvaras i ROS, kumulativa översikten.

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Universitetssjukhuset Linköping.

Länk till Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Linköping (nytt fönster).

Provhantering

Prov förvaras i kyla 2-8 °C om det inte skickas provtagningsdagen.

Medicinsk bakgrund

Ungefär 15 % av befolkningen i Sverige är RhD negativ. Om en RhD negativ kvinna blir gravid med en RhD positiv man är sannolikheten 60% för att fostret blir RhD positivt. Det finns då en liten risk att mammans immunförsvar börjar bilda antikroppar mot fostrets röda blodkroppar, vilket kallas RhD immunisering. Denna risk är (med endast postnatal RhD-profylax) 1-1,5 %.

Redan från tidig graviditet kan fritt DNA från fostret påvisas i mammans blod vilket möjliggör ett test för att ta reda på fostrets RhD anlag, Man vet att hos de flesta gravida kvinnor finns det röda blodkroppar från fostret i mammans blodcirkulation, framför allt i sista tredjedelen av graviditeten. För att förhindra RhD immunisering hos RhD negativa kvinnor som bär på RhD positiva foster kan profylax med anti-D immunglobulin ges under graviditeten.

Omkring graviditetsvecka 12 tas prov för blodgruppering och immuniseringsundersökning. Vid samma provtagningstillfälle tas även prov för RhD typning av fostret hos kvinnor som är RhD negativa eller med okänd blodgrupp. RhD negativa kvinnor som bär på ett RhD positivt foster erbjuds RhD-profylax i graviditetsvecka 29.