Tillbaka

S--Cystatin C

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt remiss 1.

Provtagning

Vid beställning av S-Cystatin C kommer GFR att beräknas med CAPA-formel till alla patienter äldre än 1 år.
Vid beställning av Pt-eGFR, medel analyseras S-Kreatinin och S-Cystatin C och utifrån dessa värden beräknas eGFR, medel till alla patienter äldre än 18 år.

Vid akutbeställning kan RST-rör (trombin) med orange propp användas för snabbare hantering.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (12-25 ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Prov taget i RST Thrombinrör ska koagulera minst 5 minuter i rumstemperatur (12-25 ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Centrifugerat rör är hållbart 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses i -20 ºC.

Minsta mängd serum 250 µL.

Referensintervall

Relativt GFR

2-20 år: >= 85 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
20-30 år: >= 80 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
30-40 år: >= 75 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
40-50 år: >= 70 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
50-60 år: >= 65 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
60-70 år: >= 55 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
> 70 år: >= 45 mL/min/1,73 kvm kroppsyta.

Det saknas referensintervall för absolut GFR. Beräkning för absolut GFR kan utföras om du klickar på

denna länk (nytt fönster)

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Medicinsk bakgrund

Analysen används för skattning av njurfunktionen. Behandling av patienter med högre doser glukokortikoider höjer S-Cystatin C. Dessutom ökar cystatin C koncentrationen vid hypertyreos och sjunker vid hypotyreos. Gravida har något högre cystatin C värden (och dessa ökar särskilt vid preeklampsi).
Alla svar på S-Cystatin C på patienter > 1 år åtföljas av ett relativt eGFR resultat beräknat enligt CAPA formeln. Värdet bör tolkas med beaktande av faktorer som påverkar S-Cystatin C och med försiktighet för alla barn och äldre > 85 år, samt vid eGFR < 30 mL/min/1,73 m2. Resultatet är inte relevant för akut sjuka patienter vilka inte är i steady state.