P--Lakosamid

Klinisk kemi
 • Heparin-rör mörkblå propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning NH 68 I.U. 4 mL
  Prod. nr. 06655501
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Provtagning

Ange på beställningen:

- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-Kreatinin och frågeställning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, plasma avskiljs till nytt rör och fryses.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).