P--Lakosamid

Klinisk kemi
 • Heparin-rör mörkblå propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Natriumheparin
  Märkning NH 68 I.U. 4 mL
  Prod. nr. 06655501
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Ange på beställningen:

- provtagningsdatum och klockslag
- datum och klockslag för senast intagen dos
- aktuell dos
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt, S-Kreatinin och frågeställning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, plasma avskiljs till nytt rör och fryses.