S--Haptoglobin

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

S-Haptoglobin utförs som enskild analys, dessutom ingår den i S-/U-Proteinprofil.
Vid akutbeställning kan RST Thrombinrör, 5 mL, med orange propp användas för snabbare hantering.
Analysen är känslig för hemolys.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Svarstid

Nästföljande vardag. Akut inom en timme.

Remiss

BOS (kategori: Proteiner) alternativt remiss 2.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyla 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum 250 µL.

Prov taget i RST Thrombinrör ska koagulera minst 5 minuter i rumstemperatur (15-25ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.

Medicinsk bakgrund

Haptoglobin är ett akutfasprotein som syntetiseras i levern och dess syntes ökar vid akut inflammatorisk reaktion samt vid kortikosteroid- och östrogenpåverkan (graviditet, p-piller, östrogen-producerande tumörer). Koncentrationen av haptoglobin bör bedömas i relation till andra akutfasproteiner.

Haptoglobin bildar komplex med hemoglobin vilket snabbt elimineras från blodbanan och medför låga värden vid hemolys och ökad ineffektiv erytropoes (kobalamin-, folat- brist). Därför kan haptoglobin användas för att bedöma hemoglobinomsättningen vid misstänkt hemolys. Låga värden förekommer även vid leverpåverkan.
Nyfödda och barn upp till tonåren kan normalt ha låg haptoglobinkoncentration.