Legionella/pneumokock-ag urin

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Urin.

Provtagningsmateriel

Plastbägare och skruvkorksrör

Provtagning

Fyll röret till 8 mL, kastat prov.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Analysen utförs dagligen vid behov. Negativt svar utesluter inte legionella/pneumokock-etiologi.

Svarstid

Prov analyseras inom en timma efter ankomst till laboratoriemedicin.

Metod

Legionella/pneumokock-antigen påvisas med immunokromatografi.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö

Medicinsk bakgrund

L. pneumophila serogrupp 1, som står för ca 80% av Legionella-pneumonierna, påvisas. Man kan inte vara säker på att analysen ger utslag förrän sjukdag 4 - 5.

Streptococcus pneumoniae (pneumokock) är en grampositiv kock som orsakar akut otit, sinuit, pneumoni, septikemi och meningit. Analysen ökar det diagnostiska utbytet vid odlingsnegativ pneumoni. Infektionsläkarföreningen rekommenderar analysen vid allvarlig pneumoni och vid pågående antibiotikabehandling.