S--Vedolizumab

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt Konsult/allmän.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat prov förvaras i kyla, 2-8 ºC.

Minsta mängd serum: 1 mL.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk immunologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista klinisk immunologi, Karolinska (nytt fönster).