Snabb-PCR TB

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Mykobakterier(Tb).

Provtagning

Sputum: Det bästa materialet får man på morgonen direkt när patienten vaknar, eller i samband med andningsgymnastik. Tillblandning av saliv (som innehåller massor av ointressanta bakterier) kan minimeras om patienten först tar ut eventuell protes och sköljer munnen noggrant med vatten. Patienten uppmanas att inte spotta saliv, däremot hosta upp tjockt, purulent prov från djupa luftvägarna direkt i sputumburk utan tillsats. En variant är att hosta upp i en bägare och sedan föra över det tjockaste till sputumburken. Om patienten har svårt att hosta upp, kan provet tas med hjälp av sjukgymnast.

Ibland kan man behöva provocera fram ett prov, s k inducerat sputumprov. Även då tar patienten först ut eventuell protes och sköljer munnen noggrant med vatten. Prov tas under och efter 10-20 min inandning av nebuliserad 3 % koksaltlösning.
Eftersom tuberkelbakterier utsöndras oregelbundet från lunghärdar bör prov tas under tre påföljande dagar.

Bronksköljvätska: Samla sköljvätska i skruvkorksrör eller provtagningsflaska för Tb-odling.

Ventrikelsköljvätska (VSK): Låt patienten dricka 200-300 mL kokt eller sterilt vatten, för därefter ner ventrikelsonden. Provet skall tas fastande på morgonen vid två olika tillfällen.

Provhantering

Obs! Transportera proverna i skyddshylsa. Kontrollera noga att alla skruvlock dragits åt.

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Nyupptäckta fall telefonmeddelas. Vid utförande av snabb-PCR sker även detektion av gen för rifampicinresistens.

Prov skickas alltid även till klinisk mikrobiologi i Linköping för direktmikroskopi, PCR och odling. M. tuberculosis resistensprövas där mot isoniazid, streptomycin, etambutol och rifampicin med Bactec-teknik med resultat vanligen inom 1-2 veckor. Resistensbestämning av atypiska mykobakterier görs efter önskemål.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Feltaget prov kan medföra falskt negativt resultat.

Svarstid

Prov som är på Laboratoriemedicin, Länssjukhuset Ryhov, senast kl 13 helgfri måndag-fredag besvaras samma dag.

Direktmikroskopi och vanlig PCR besvaras vanligen inom en vecka. Odling kan ta upp till 6 veckor.

Metod

Molekylär detektion med PCR-teknik
Direktmikroskopi
Odling

Utförande laboratorium

Snabb-PCR: Molekylärbiologilaboratoriet, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Övrig diagnostik: Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Universitetssjukhuset, Linköping" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Mykobakterier utgörs av tuberkulosbakterierna - Mycobacterium tuberculosis och M. bovis samt av de "atypiska" eller miljö-mykobakterierna såsom M. avium-intracellulare, M. chelonei, M. marinum.

Snabb-PCR beställs ffa för bedömning av smittsamhet och utförs därför endast på luftvägsprov. Traditionell diagnostik (mikroskopi, PCR och odling) innefattar även resistensbestämning och görs också alltid.