Onkogenetik

Klinisk kemi
 • EDTA-rör lila propp

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA-K2
  Märkning K2E 3mL
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (DNA/RNA-analyser) alternativt specialremiss.

Specialremiss Klinisk genetik

Övrig information:
OBS! Skicka även vårdbegäran till Onkogenetiska mottagningen i Jönköping.

Kapillärprov

2 mikrotainerrör med EDTA, lila propp.

Provhantering

Prov centrifugeras ej. Förvaras i kyla, 2-8 °C.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk genetik, Universitetssjukhuset Linköping