PAD allmän

Klinisk patologi
 • Provburk med 4 % formaldehyd

  Provrör
  Volym
  Tillsats 4% buffrad Formaldehyd
  Märkning Annan typ/storlek på provtagningskärl kan användas
  Prod. nr. 40000197,6639906
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss


Beställes i BOS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

Provburk i lämplig storlek. OBS! Provburken får inte vara för liten. Vävnadsprovet ska i möjligaste mån ha fritt utrymme så att fixeringen kan blir optimal. Vid ofixerad material ska provburk UTAN fixeringslösning användas.

På remiss/provburk anges:
1. Tidpunkt för operation (avskiljande av vävnad).
2. Tidpunkt för påbörjande av fixering.

Ange eventuell suturmarkering eller annan märkning i remissen.

OFIXERADE VÄVNADSPROVER:
Preparatet placeras försiktigt i ett provtagningskärlutan fixeringslösning av lämplig storlek. Kyl ner preparatet med is. Placera i kylskåp om det inte kan transporteras till patologlab direkt.

FIXERADE VÄVNADSPROVER:
Se provhantering.

Om vävnad monteras på korkplatta eller liknande bör filtrerpapper eller liknande placeras mellan vävnad och korkplatta.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

OFIXERADE VÄVNADSPROVER:
Patologavdelningen ska alltid meddelas via telefon när preparatet är på väg, detta för att ha kontroll på att provet kommer fram,
telefon 010 - (24) 259 37.

Ofixerat preparat lämnas senast kl 15:30, i undantagsfall fram till kl 16:00 efter överenskommelse. Om preparatet ska transporteras från annat sjukhus ska transportlådan märkas med "FÄRSKT".


FIXERADE VÄVNADSPROVER:
Preparat ska snarast läggas i 4% formaldehydlösning i rumstemperatur för att uppnå bästa möjliga fixering. Preparat som ligger i formaldehydlösning kan förvaras i rumstemperatur under lång tid. Formaldehydmängden bör om möjligt vara 10 gånger preparatets storlek.

Skicka beställningen i BOS.

Svarstid

Snabbsvar: 1-3 arbetsdagar (fixerat prov). Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.

Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt. Vävnadsprover ska fixeras i formaldehyd minst ett dygn för att optimal kvalitet ska uppnås. Preparering på laboratoriet tar ytterligare cirka ett dygn, vilket innebär att svar tidigast kan lämnas andra arbetsdagen efter operation. Fixeringstiden är beroende av provets storlek, vilket innebär att svarstiden för större preparat blir längre.

Rutin: Provet besvaras inom 6 - 8 veckor räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.