Luftvägsblock 10 agens, svår pneumoni

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagning

I första hand tas sputum, sekret från nedre luftvägarna (BAL, skyddad borste, trakealsekret) eller pleuravätska i sterilt skruvkorksrör alternativt i sputumburk med ytterburk.

I andra hand tas pinnprov från nasofarynx. För detta provmaterial är analysens tillförlitlighet sämre, framför allt för Legionella.
Provtagningpinnen placeras i skruvkorksrör med 0,5-1 mL steril NaCl-lösning.

Även eSwab-set för nasopharynx kan användas, men då blir känsligheten för influensavirus sämre.

Odling bör alltid också beställas på provmaterialet, så att resistensbestämning kan utföras på eventuella bakteriefynd.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.
Prov sparas på lab en vecka efter analys.

Svar/Bedömning

Om det finns klinisk misstanke på infektion med annan Legionella-art, kontakta vår kundtjänst för kompletterande analys.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Sputum kan innehålla inhiberande faktorer som stör PCR-analysen, därför kan svar bli fördröjda.

Svarstid

Vardagar:
Prov som är på Klinisk mikrobiologi senast kl 7.30 besvaras samma dag.

På helger kan beställningen omvandlas till luftvägsblock 32 agens (IVA/Immunsupprimerad).

Metod

DNA eller RNA från 10 luftvägs-patogener, samt det nya coronaviruset SARS-CoV-2, påvisas med multiplex PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Analysen är främst tänkt att användas vid misstanke om svår pneumoni där det är angeläget med snabba ställningstaganden till isoleringsbehov och terapival.
Odling bör alltid också beställas på provmaterialet, så att resistensbestämning kan utföras på eventuella bakteriefynd.

Analysen kan detektera:
Bordetella pertussis, Chlamydophila pneumoniae (TWAR), Chlamydophila psittaci, Hemophilus influenzae, Influensa A, Influensa B, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae, RS-virus A/B, SARS-CoV-2 och Streptococcus pneumoniae (pneumokocker).