Mykoplasma, Pertussis, TWAR

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagning

Nasofarynxpinne förs längs näsbotten till bakre nasofarynxväggen och roteras med lätt tryck några sekunder. Pinnen bryts och placeras sedan i ett skruvkorksrör med 1 mL steril NaCl-lösning.

Sputum, bronksköljvätska (BAL), skyddad borste samt trakealsekret skickas i skruvkorksrör eller sputumburk. Tillsats av steril NaCl-lösning ska då INTE göras.

Pinnprov från bakre svalgväggen kan analyseras, men har dålig känslighet för Bordetella pertussis (ungefär hälften).

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Prov sparas på lab en vecka efter analys.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Sputum kan innehålla inhiberande faktorer som stör PCR-analysen, därför kan svar bli fördröjda.

Svarstid

Analysen utförs 3 gånger i veckan eller oftare vid behov.

Metod

DNA påvisas med multiplex PCR-teknik.

Metoden är speciellt lämplig i den akuta fasen av sjukdomen då påvisning av antikroppar är mindre tillförlitligt.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Mykoplasma pneumoniae och Chlamydophila pneumoniae (TWAR) är små bakterier som saknar cellvägg, och därför inte kan behandlas med vanligt penicillin. De kan orsaka både övre och nedre luftvägsinfektion. Smittöverföring sker via kontaktsmitta, ofta inom familjer. Inkubationstiden är ca 3 veckor.

Bordetella pertussis är en Gram-negativ bakterie som producerar ett exotoxin och kan orsaka kikhosta. Hos vuxna liknar sjukdomen en långvarig övre luftvägsinfektion med intensiv rethosta, men kikhosta är en allvarlig sjukdom hos spädbarn. Vaccin mot kikhosta ingår i grundvaccinationsprogrammet, men även vaccinerade barn kan smittas och får då i regel ett lindrigare sjukdomsförlopp. Kikhosta är anmälningspliktigt och ska smittspåras enligt smittskyddslagen.