CSV--CNS-Infektioner (PCR)

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Cerebrospinalvätska.

Provtagning

1 mL cerebrospinalvätska.
Analysen går dock att utföra på 0,5 mL.

Se även "Cerebrospinalvätska - gemensamma provtagningsinstruktioner.
cerebrospinalvätska".

Länk till "Cerebrospinalvätska - gemensamma provtagningsinstruktioner" (nytt fönster) | Länk till "Kortfattad provtagningsinstruktion cerebrospinalvätska" (nytt fönster)

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Analysen kan påvisa 8 bakterier, 6 virus och 1 svamp:

Escherichia coli (serotyp K1), Hemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Mycoplasma pneumoniae, Neisseria meningitidis (kapslade meningokocker), Streptococcus agalactiae (GBS), Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Streptococcus pyogenes (GAS).

Enterovirus, Herpes simplex-virus 1 (HSV-1), Herpes simplex-virus 2 (HSV-2), Humant parechovirus, Humant herpesvirus 6 (HHV-6), Varicella zoster-virus (VZV).

Cryptococcus neoformans/gattii.

Vid misstänkt bakteriell meningit, beställ alltid även Csv-odling och blododling.

Vid misstänkt virusinfektion och negativ PCR kan man överväga indirekt påvisande, alltså intratekal antikroppsproduktion, med analysen Csv/S-CNS-infektioner (serologi). Då behövs både serum och csv, tagna samtidigt.

Det finns ett stort antal andra mikroorganismer som kan orsaka CNS-infektion. Det finns också icke-infektiösa orsaker till meningit och encefalit.

Faktorer som påverkar undersökningens prestanda

Om provet är taget för tidigt eller sent i förloppet kan svaret bli falskt negativt. Särskilt vid HSV/VZV-infektion kan analysen bli negativ tidigt i sjukdomsförloppet. Vid kvarstående klinisk misstanke rekommenderas fortsatt behandling och nytt prov efter ca 2 dygn.

Svarstid

Analys utförs alla dagar.
Prov som är på laboratoriet före kl 14.00 på vardagar och kl. 12.00 på helgdagar (transporter från länet inväntas) besvaras samma dag.

Metod

Multiplex PCR-teknik.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Akut infektion i centrala nervsystemet i form av meningit och/eller encefalit är allvarliga sjukdomar som kräver snabb handläggning och diagnostik. De kan orsakas av ett stort antal mikroorganismer, men vissa smittämnen dominerar.

Akut bakteriell meningit: om man bortser från nyfödda (< 1 månad), patienter med skallbasfraktur och patienter med främmande material i CNS, dominerar fyra bakterier:
Streptococcus pneumoniae (pneumokocker), Neisseria meningitidis (meningokocker), Hemophilus influenzae och Listeria monocytogenes.

Ovanligare etiologiska agens är gramnegativa stavar, t ex E. coli och Klebsiella, olika streptokocker, Mycoplasma och Staphylococcus aureus.

Hos nyfödda är vanligaste agens E. coli, Streptococcus agalactiae (GBS) och Listeria.

Det vanligaste viruset som orsakar encefalit är det fästingburna TBE-viruset, som dock inte diagnosticeras i cerebrospinalvätska, utan med antikroppspåvisning i blodet.

Andra virus som orsakar meningoencefalit är enterovirus, Herpes simplex-virus (HSV) och Varicella zoster-virus (VZV). Mer sällsynta agens är influensavirus, parechovirus, Humant herpesvirus 6 (HHV-6), cytomegalovirus (CMV), Epstein Barr-virus (EBV) och morbilli (mässling).

Vid nedsatt immunförsvar kan flera andra agens förekomma, t ex mykobakterier, svampar som Cryptococcus och parasiter som Toxoplasma gondii.