Csv/S--CNS-infektioner (serologi)

Mikrobiologen
 • Gul propp (serum), skruvkorksrör (likvor)

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Cerebrospinalvätska.

Provtagningsmateriel

Rör med gel (gul propp), skruvkorksrör.

Provtagning

För serologisk analys krävs 3,5 mL serum samt 0,5 mL Csv.

Se även Cerebrospinalvätska - gemensamma provtagningsinstruktioner (nedan).

Länk till "Cerebrospinalvätska - gemensamma provtagningsinstruktioner" (nytt fönster) | Länk till "Kortfattad provtagningsinstruktion cerebrospinalvätska" (nytt fönster)

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svarstid

Provsvar erhålles inom en vecka.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Akut infektion i centrala nervsystemet i form av meningit och/eller encefalit är allvarliga sjukdomar som kräver snabb handläggning och diagnostik. De kan orsakas av ett stort antal mikroorganismer, men vissa smittämnen dominerar.

Det vanligaste viruset som orsakar encefalit är det fästingburna TBE-viruset, som dock inte diagnosticeras i cerebrospinalvätska, utan med antikroppspåvisning i blodet.

Andra virus som orsakar meningoencefalit är enterovirus, Herpes simplex-virus (HSV) och Varicella zoster-virus (VZV). Mer sällsynta agens är influensavirus, parechovirus, Humant herpesvirus 6 (HHV-6), cytomegalovirus (CMV), Epstein Barr-virus (EBV) och morbilli (mässling).

Dessa, och flera andra agens, kan påvisas i cerebrospinalvätska (csv). De första 7-10 dagarna efter symtomdebut används i första hand nukleinsyrepåvisning med PCR-teknik (välj analysen Csv--CNS-infektioner (PCR).

För indirekt påvisning genom serologi (antikroppspåvisning) används analysen Csv/S--CNS-infektioner (serologi). Då krävs att både csv och serum tas samtidigt. I denna panel ingår analys av dessa antikroppar:

Herpes simplex-virus typ 1 och 2 IgG och IgM (csv och serum)
Morbillivirus IgG (serum)
TBE IgG och IgM (serum)
Toxoplasma gondii IgG och IgM (serum)
Varicella zoster-virus IgG och IgM (csv och serum)