Zikavirus-RNA

Mikrobiologen
 • Gul propp (serum), skruvkorksrör (urin, sädesvätska)

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (virus).

Provtagning

Gelrör (gul propp): serum
Skruvkorksrör: urin

Lämplig provvolym: 1 mL serum / 5-10 mL urin

Kapillärprov

Microtainerrör med gel, (gul propp). Minsta mängd serum 200 µL.

Provhantering

Serumprov centrifugeras i 10 min.
Förvara och transportera provet i rumstemperatur eller kyla.

Svarstid

Analys av Zikavirus-RNA besvaras inom 5 dagar, och vid frågeställning akut infektion inom 2 dygn (ej helg).

Utförande laboratorium

Klinisk virologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Zikavirus är ett RNA-virus tillhörande gruppen flavivirus, och dit hör även virusinfektionerna gula febern, dengue, japansk encefalit, fästingburen encefalit (TBE) och West Nile-virus. Detta släktskap är betydelsefullt i relation till gemensamma vektorer för smittspridning och vid bedömning av serologiska undersökningar eftersom det där finns risk för korsreaktivitet. I likhet med gula febern-virus och denguevirus sprids zikavirus med aedesmyggor som är aktiva dagtid, till skillnad från anophelesmyggor som är skyldiga till spridningen av malaria och som främst biter under dygnets mörka timmar.

Zikavirus kan även överföras transplacentärt och i sällsynta fall mellan människor vid oskyddat samlag.
Inkubationstiden är i medeltal 6 dygn (3-12 dygn). Omkring 19-43 procent av alla infekterade får symtom, exempelvis feber, hudutslag, myalgi, konjunktivit och artralgi. De flesta får relativt milda symtom som varar i ungefär en veckas tid. Komplikationer i form av Guillain-Barrés syndrom finns beskrivna. Om en gravid kvinna infekteras med zikavirus finns risk för fosterskador, så kallat kongenitalt zikavirussyndrom, innefattande mikrocefali och andra skador på nervsystemet.

Provtagning rekommenderas primärt om person, som vistats i områden där zikavirus sprids, uppvisar symtom förenliga med zikavirusinfektion.
Om symtomen varat mindre än 5 dagar rekommenderas prov endast för påvisning av zikavirus-RNA.
Om symtomen varat 6-14 dagar rekommenderas prov för påvisning av både zikavirus-RNA och zikavirusantikroppar (IgM/IgG).
Om symtomen varat >14 dagar rekommenderas i första hand prov för påvisning av zikavirusantikroppar (IgM/IgG), och zikavirus-RNA endast om serologin utfaller reaktiv eller om andra särskilda skäl föreligger.

För bedömning av resultat krävs uppgifter om:
- Vaccinationer (Gula febern, TBE, japansk encefalit)
- Reseanamnes
- Tidpunkt för insjuknande
- Graviditetsstatus