B--HbS, HbF

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Denna analys utförs endast vid DNA-verifierad sicklecellanemi.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

BOS (kategori: Hematologi) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Malmö.

Länk till analysregister för labmedicin, Malmö (nytt fönster).

Provhantering

Prov kan förvaras i kyla, 2-8 °C upp till en vecka.

Minsta mängd blod 250 µL.

Medicinsk bakgrund

Analysen utförs endast om patienten har en DNA-verifierad sicklecellanemi alternativt en DNA-verifierad beta major/intermedia. Andelen HbF och HbS i procent erhålls.

Indikation: För att styra behandling och transfusion vid sicklecellanemi. För utredning avseende misstänkt hemoglobinopati se analysen Hb(B)-Hemoglobinfraktionering.

Hb(B)-Hemoglobinfraktionering (nytt fönster)