Uppföljning MRSA

Mikrobiologen
 • eSwab

  Provrör
  Volym
  Tillsats
  Märkning eSwab
  Prod. nr. 80061600
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Uppföljning/Smittspårning resistenta bakterier

För uppföljning, smittspårning och avskrivning av multiresistenta bakterier.

Provtagningsmateriel

Eswab provtagningsset (skruvkorksrör till urinprov).

Provtagning

Se PM från Smittskydd/vårdhygien "MRB provtagning patienter" för information om provtagning.

Länk till "MRB provtagning patienter" (nytt fönster).

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Odling och PCR utförs alla dagar.

Efterfrågad resistent bakterie eftersöks i samtliga lokaler som provtas.

Svarstid

1-3 dagar. Misstänkt positiva medför längre svarstid.

Metod

Screening för MRSA med DNA-påvisning (PCR).
Selektiv odling + konfirmerande analyser för övriga bakterier.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Multiresistenta bakterier, exempelvis meticillin-resistenta Staphylococcus aureus (MRSA), vankomycin-resistenta enterokocker (VRE) och multiresistenta gramnegativa bakterier, främst de som bildar "extended spectrum"-betalaktamaser (ESBL) förekommer idag över hela världen.

Spridning i vårdmiljö gynnas av symtomfritt bärarskap, sen upptäckt, bristande hygienrutiner med mera.

I Sverige har vi hittills lyckats förhindra större epidemier med dessa bakterier genom att bevaka förekomsten och vidta vårdhygieniska åtgärder.
Som led i detta arbete är smittspårning en viktig del.