S--Testosteron/SHBG kvot

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Provet bör tas på förmiddagen klockan 7-10 på grund av dygnsvariation.

Remiss

BOS 3 (kategori: hormoner) alternativt remiss 3.

Svarstid

Inom 3 arbetsdagar.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 150 µL.