Luftvägar

Klinisk patologi
 • ThinPrep CytoLyt Solution

  Provrör
  Volym 30 mL
  Tillsats ThinPrep CytoLyt Solution
  Märkning
  Prod. nr. 1775-0500
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

ROS - Grupp: Cytologi.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändande av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

BRONKOALVEOLÄR LAVAGE / BRONKSKÖLJVÄTSKA (BAL) (vätska):

Överför vätskan i ThinPrep Cytolyt-burk, max till översta markeringen.
Skicka provet till patologilaboratoriet

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet. Skicka med ett extra provtagningsunderlag.
----------------

BORSTPROV (vätska och glas):
Borsten får ej doppas i ThinPrepburken!

- När man borstat i vävnaden görs utstryk på 3 glas som skickas torra till patologilaboratoriet. Skriv "borst" och eventuell lokalisation på glas (utöver personnummer och namn).
- Häll 1 - 2 ml NaCl i ett sedimentrör (så borsten doppas helt i koksalten, men inte mer).
- Efter nästa borstning doppas borsten ned i sedimentröret.
- När borstningen är klar hälls vätskan från sedimentröret i ThinPrepburken.

För varje provtagningstillfälle tas ny borste, ny ThinPrep burk samt 3 nya glas.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet. Skicka med ett extra provtagningsunderlag.
--------------------

TBNA (vätska och glas):
Nålen får ej doppas i ThinPrepburken!

- Gör utstryk på 3 glas som skickas torra till patologilaboratoriet (helst med körtelvävnad, glansigt, inte för blodigt). Skriv "TBNA" och eventuell lokalisatoin på glas (utöver personnummer och namn).
- När man gjort nålaspiration sprutas det direkt i ThinPrepburken utan att den doppas ner i vätska i ThinPrepburken.

För varje ny TBNA-lokalisation tas ny nål, ny ThinPrep burk samt 3 nya glas.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet. Skicka med ett extra provtagningsunderlag.
--------------------

EBUS (vätska och glas):

Förberedelser:
Cytodiagnostiker ska närvara vid EBUS-punktion (Jönköping) för att direkt bedöma i mikroskop om cellmaterialet är representativt.

Provtagning EBUS utför varje tisdag och torsdag förmiddag på KBC, plan 3. Vid förändringar SKA cytologlab kontaktas, tfn (010-24) 224 65.

KBC meddelar per telefon cirka 10 minuter innan planerad provtagning så att cytodiagnostiker kan vara på plats i salen.
Cytodiagnostiker har med sig en vagn med mikroskop och färgningsutrustning.

Provtagning KBC:
1. Ett stick genererar två utstryksglas (ett glas färgas på plats). Skriv "EBUS" och eventuell lokalisation på glasen (utöver personnummer och namn).
2. Invänta feedback från cytodiagnostiker om materialet är representativt.
3. Om JA, överför resterande material till Cytolytburk (länsförsörjningen artnr: 1775-0500)
4. Om NEJ, överför resterande material till Cytolytburk och utför ny provtagning enligt punkt 1.

OBS! Vid ny provlokalisation måste materialet överföras till en ny Cytolytburk!

Prov: Lämna de färgade, och de ofärgade utstryksglasen samt cytolytburk till patologilaboratoriet, dvs allt provmaterial.

Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet. Skicka med ett extra provtagningsunderlag.
------------------

PLEURA

Se serösa vätskor/exsudat.

Provhantering

Skicka beställningen i ROS.

Alla lungprover besvaras på patologen i Jönköping. Om provet är benignt ges ett slutsvar. Om provet är malignt eller inger misstanke på malignitet ges ett preliminärsvar. Eventuell immunhistokemi utförs före att provet skickas till Linköping för molekylärpatologisk analys.

Svarstid

Snabbsvar: 1 - 3 arbetsdagar efter ankomstdag. Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.
Provet omhändertas på snabbast möjliga sätt, kan besvaras tidigast påföljande arbetsdag.

Rutin: Provet besvaras inom 10 arbetsdagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.

SVF: Varierande beroende på vilket standardiserat vårdförlopp som är aktuellt.


Svarstid för molekylärpatologiska analyser kan inte redovisas eftersom de utförs av externt laboratorium.