Ögonpreparat - extern analys

Klinisk patologi
 • Tomt provtagningskärl

  Volym
  Tillsats Fyll med 4 % formaldehyd 10-20 ggr preparatets vol
  Märkning Burkar finns att hämta på Klinisk patologi
  Prod. nr.
  Beställs på Klinisk patologi alt Länsförsörjningen

Remiss

ROS - Grupp: Externa analyser. OBS! Glöm inte att skicka beställning i ROS.

Skriv ut pappersremiss via länken nedan. OBS! Bifogas till provet.

PAD-remiss St Eriks ögonsjukhus

Provtagning

Se länk till St Eriks ögonsjukhus, Stockholm.

Ögonpreparat


Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Formaldehydetikett för märkning av burken enligt regler från Kemikalieinspektionen.

Provhantering

Skicka beställningen i ROS. Provet lämnas till klinisk patologi för vidarebefodran till St Eriks ögonsjukkhus, Stockholm. Bifoga St Eriks PAD-remiss med provet.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan inte redovisas.

Provsvar skickas direkt till beställande klinik.

Utförande laboratorium

St Eriks ögonsjukhus, Stockholm.