S--Testosteron

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Provet bör tas på förmiddagen klockan 7-10 på grund av dygnsvariation.

Svarstid

Inom 3 arbetsdagar.

Remiss

BOS 3 (kategori: hormoner) alternativt remiss 3.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat prov är hållbart 6 dygn i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 400 µL.

Kapillärprov

2 mikrotainerrör med gel, gul propp. Fylls till övre strecket.

Medicinsk bakgrund

Hos män bildas testestoren huvudsakligen i testiklarna i Leydigceller under stimulans av LH (luteiniserande hormon) från hypofysen samt samspel med hypotalamus GnRH (gonadotropinfrisättande hormon).
Hos kvinnor bildas testosteron som biprodukt vid syntesen av kortikoider.
Testosteron är det naturliga anabola hormonet hos både kvinnor och män.

Indikation:
Hos kvinnor med menstruationsrubbningar , viriliserande tillstånd såsom kongenital binjurebarkshyperplasi, polycistisk ovarialsyndrom eller androgenproducerande tumör.
Hos män hypogonadism, impotens, misstanke om försenad eller för tidig pubertet.