S--Teofyllin

Klinisk kemi
 • Vakuumrör utan tillsats

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd propp
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

För de flesta läkemedel föreligger markanta variationer i plasmakoncentrationen under dygnet. Prov för terapikontroll tas alltid före morgondos.
På beställning/remiss anges läkemedlets namn, tidpunkt för senaste dosintag samt provtagningstid.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Remiss

BOS (kategori: Läkemedel) alternativt Konsult/allmän.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avhälls till nytt rör och omcentrifugeras i 5 minuter. Avhällt serum är hållbart 24 timmar i kyla, 2-8 ºC.

Vid längre förvaring fryses provet.

Minsta mängd serum: 200 µL.

Kapillärprov

Ett microtainerrör utan gel, röd propp, fylls till övre strecket.

Medicinsk bakgrund

Indikation:
Vid misstänkta biverkningar eller toxiska symptom, vid otillräcklig effekt av rekommenderad dos, och vid kombinationsbehandling med vissa läkemedel.