Pt--eGFR (1,73m2), Cystatin C, CAPA

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt remiss 1.

Provtagning

Vid akutbeställning kan RST-rör (trombin) med orange propp användas för snabbare hantering.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (12-25 ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Prov taget i RST Thrombinrör ska koagulera minst 5 minuter i rumstemperatur (12-25 ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Centrifugerat rör är hållbart 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses i -20 ºC.

Minsta mängd serum 250 µL.

Referensintervall

Relativt GFR

2-20 år: >= 85 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
20-30 år: >= 80 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
30-40 år: >= 75 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
40-50 år: >= 70 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
50-60 år: >= 65 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
60-70 år: >= 55 mL/min/1,73 kvm kroppsyta,
> 70 år: >= 45 mL/min/1,73 kvm kroppsyta.

Det saknas referensintervall för absolut GFR. Beräkning för absolut GFR kan utföras om du klickar på

denna länk (nytt fönster)

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.