S--Salicylat

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

BOS (kategori: Toxikologi) alternativt remiss 1.

Provtagning

Sulfasalazin och dess metabolit sulfapyridin orsakar interferens i analysen. Provtagning ska ske före ev. administrering av sulfasalazin på grund av risk för otillförlitliga resultat.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Serum är hållbart 7 dygn i kyla, 2-8 ºC.
Vid längre förvaring avhälls serum i nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum 250 µL.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Medicinsk bakgrund

Analys av S-Salicylat är indicerad vid misstanke om intoxikation. Bedömningen måste alltid relateras till tidsfaktor och klinisk bild. Barn är speciellt känsliga.