U--hCG

Klinisk kemi
 • Plaströr m. skruvkork, rund botten

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Vit, skruvlock
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

8 mL färsk (morgon-) urin. Anteckna datum för sista mens samt indikation på remissen.
Urinprov förvaras i kyla (2-8 ºC) innan transport till laboratoriet. Provtagningstid noteras.

Svar/Bedömning

U-hCG: Positivt eller negativt. Tilläggskommentar vid positivt resultat: Urogenital infektion kan ge falskt positivt resultat.

Om test används innan den första dagen av utebliven menstruation, finns risk för falskt negativt resultat. Ett mycket utspätt prov innehåller inte säkert representativ nivå av hCG och kan ge falskt negativt svar. Vid misstänkt graviditet, bör ett nytt morgonurinprov tas 48-72 timmar senare.

Svarstid

Nästföljande vardag.

Akut inom 1 timme.

Remiss

BOS (kategori: Uriner/Kvalitativa urintester) alternativt remiss 2.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset Eksjö.
Klinisk kemi, primärvårdslaboratorier, Jönköpings län.

Provhantering

Prov är hållbart 48 timmar i kyla, 2-8 ºC.