DNA-ploidi

Klinisk patologi

Remiss

ROS - Grupp: Flödescytometri.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändandet av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provtagning

Skicka beställningen i ROS.

Provhantering

Skicka provet i ROS. Beställning ska endast ske på prov som har hanterats och besvarats på patologen i Jönköping. Om prov utförts på annat sjukhus skickas remiss direkt till aktuellt sjukhus.

Svarstid

DNA-ploidi analys utförs en gång per vecka med start fredag.