S--Pankreasamylas

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Provtagning

Vid akutbeställning kan RST-rör (trombin) med orange propp användas för snabbare hantering.

Remiss

ROS (kategori: Allmän kemi) alternativt remiss 1.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Centrifugerat rör är hållbart 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 100 µL.

Medicinsk bakgrund

Amylas är ett enzym som produceras i digestionskanalens exokrina körtlar (spottkörtlar och pankreas) men även i mindre mängder i en del andra organ.
Amylas katalyserar spjälkningen av polysackarider som stärkelse och glykogen.
Totalaktiviteten av amylas i plasma härrör normalt till ca hälften från spottkörteln (salivamylas) och till hälften från pankreas.
Halten av salivamylas kan variera kraftigt utan att det behöver bero på skada eller sjukdom.
Specifik bestämning av amylasaktiviteten från pankreas avspeglar därför säkrare ett ökat utsläpp till blodbanan (som vid trauma eller akut pankreatit) eller en minskad produktion (som vid pankreasinsufficiens).
Vid bukspottkörtelinflammation (pankreatit) stiger halten pankreasamylas i plasma kraftigt (i regel > 5 gånger normala medelvärdet).
Sänkt aktivitet av pankreasamylas i plasma ses vid pankreasinsufficiens beroende på t ex kronisk pankreatit och cystisk fibros.