S--Calcium

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Vid akutbeställning kan RST-rör (trombin) med orange propp användas för snabbare hantering.

Svarstid

Inom 3 timmar.
Akut inom 1 timme.

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt remiss 1.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (12-25 ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Prov taget i RST Thrombinrör ska koagulera minst 5 minuter i rumstemperatur (12-25 ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Centrifugerat rör är hållbart 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses i -20 ºC.

Minsta mängd serum 250 µL.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.

Medicinsk bakgrund

Calcium i plasma förekommer som fritt joniserat calcium (ca 50 %), vilket är den biologiskt aktiva formen av calcium, proteinbundet till främst albumin (ca 40%) och som lösligt komplex (ca 10%) med fosfat, citrat, lipider och sulfat.
Koncentrationen av joniserat calcium extracellulärt regleras mycket noga genom parathormon, D-vitamin och kalcitonin för att vitala cellaktiviteter som neuronaktivitet, muskelkontraktioner och cellpermeabilitet ska fungera normalt.
Metoden mäter både fritt, joniserat calcium samt proteinbundet calcium. Resultatet bör därför värderas i relation till halten plasmaprotein (framförallt albumin) samt till syrabasstatus, då proteinbindningsgraden varierar med pH.
Stas eller muskelarbete i samband med provtagning kan ge upphov till stegrade calciumvärden.
Bestämning av totalcalcium i plasma ingår i basal utredning vid ett stort antal sjukdomstillstånd.