Jästsvamp

Mikrobiologen

Remiss

Beställ under respektive rubrik och skriv jästsvamp/candida i kliniska data.

Provtagning

Sår, eksem och abscesser: Tvätta och revidera såret vid behov, ta provet på gränsen till frisk vävnad. Vid torra sår fukta provtagningspinnen med koksalt innan. Abscesser aspireras i blododlingsflaska eller sterilt rör. För ytterligare anvisningar se sår och abscesser.

Blododling: För ytterligare anvisningar se blododling.

Vaginalt: Tas med eswab från slemhinna.

Urin: Tvättat mittstråleprov, se urinodling.

Mun/tunga: Är framför allt en klinisk diagnos då man i princip alltid kan odla fram jästsvamp ur normalfloran. Vid terapisvikt kan man överväga prov för resistensbestämning

Provhantering

Eswab förvaras och transporteras i kyla.
Blododlingsflaskor förvaras och transporteras i rumstemperatur.

Svar/Bedömning

Odling pågår 5 dygn. Art- och resistensbestämning utförs på fynd som bedöms kliniskt relevanta samt vid önskemål.

Medicinsk bakgrund

Jästsvamp, framför allt Candida-arter, finns normalt i fuktiga hudveck och på slemhinnor. Vid sjukdomar med nedsatt immunförsvar eller vid antibiotikabehandling kan jästsvamp breda ut sig och ge lokala eller generella infektioner.