Provtagning, serologi och virusprov

Mikrobiologen

Remiss

För att analys och tolkning ska bli så bra som möjligt behöver vi kliniska data, insjukningsdatum, och frågeställning. Ange datum för eventuella tidigare prov samt om provet är taget i akut- eller konvalescentfas. Flera undersökningar kan beställas på samma remiss.

Provtagning

Minst 1 mL blod i gelrör (gul propp) eller rör utan tillsats (röd propp).
Prov centrifugeras i 10 min.
Minst 1 mL likvor i skruvkorksrör.
Vid kapillärprovtagning, använd Microtainerrör med gel.
Virus-påvisning i andra material: Skruvkorksrör. Om risk för intorkning tillsätt 1 mL steril NaCl. Transport i kyla. Kontakta oss gärna för frågor!

Provhantering

Provet förvaras och transporteras stående i rumstemperatur eller kyla, om inte annat anges.

Medicinsk bakgrund

För bedömning av kroppens immunsvar mot ett smittämne krävs ofta, men inte alltid, att akutfasprov och konvalescentprov undersöks samtidigt för att påvisa en förändring av antikroppsmängden (titer).
Akutfasprov tas snarast efter insjuknandet, konvalescentprov normalt 4 veckor senare.
Om analys av endast akutfasprov saknar värde fryser vi provet och sparar det 2 månader.

Analyser som vi inte utför själva vidarebefordrar vi till lämpligt laboratorium.