Streptokocker grupp B

Mikrobiologen

Remiss

Beställ under aktuell rubrik och skriv GBS i kliniska data.

Provtagningsmateriel

Eswab provtagningsset.
Skruvkorksrör till urinprov.

Provtagning

Pinnprov på vuxna kan tas från nedre vagina, rektum och uretra. Se aktuellt PM från KK!
På nyfödda kan prov tas från nasopharynx och öra.
Urinprov tas som vanlig urinodling.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla.

Svar/Bedömning

Fynd av GBS rapporteras med resistensbestämning. Då bakterien ingår i normalflora måste den kliniska bilden avgöra fortsatt handläggning.

Svarstid

2-4 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Beta-hemolytiska streptokocker grupp B (Streptococcus agalactiae, GBS) ingår i normal tarmflora och koloniserar också urogenitala slemhinnor hos 20-30% av fertila kvinnor. Hos nyfödda kan bakterien ge upphov till allvarliga infektioner. Smittan kan ske i livmodern eller efter förlossningen. Incidensen för tidigt debuterande neonatal GBS-sepsis ligger i Sverige på ca 0,5/1000 födslar. Gravida kvinnor odlas inte rutinmässigt (förutom den urinodling som tas på alla gravida). Vid förekomst av riskfaktorer utförs riktade odlingar enligt rutin från kvinnoklinik.