Ureaplasma-DNA

Mikrobiologen
 • Flera provrör kan användas

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Övrigt (bakterier, svamp).

Provtagning

Urin: Minst 1,5 mL i sterilt skruvkorksrör.

Pinnprov från urethra/cervix: tas med Eswab (orange eller rosa kork) alt. stoppas en provtagningspinne (ej trä) i ett sterilt skruvkorksrör med 1 mL koksalt.

För analys av annat provmaterial, kontakta analyserande laboratorium.

Från spädbarn med symtom korrelerade till förlossningen: Sekret från nedre luftvägarna eller minst 200 µL cerebrospinalvätska.

Provhantering

Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

DNA påvisas med PCR-teknik.

Svar/Bedömning

Vid bedömning av svaret måste beaktas att U. urealyticum, U. parvum och M. hominis ingår i den normala urogenitala mikrofloran.

Bakterierna är normalt känsliga för doxycyklin och erytromycin.

Svarstid

3-10 dagar

Utförande laboratorium

Klinisk bakteriologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Länk till "Laboratoriemedicin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Såväl U. urealyticum, U. parvum som M. hominis kan ge upphov till infektioner i genitalia och nedre urinvägarna. I vissa fall med negativ urinodling och kvarstående UVI-symtom har behandling riktad mot U. urealyticum prövats med framgång.
Ureaplasma- och mykoplasmainfektion i likvor och blod har rapporterats från nyfödda, framför allt prematura.