Övriga externa analyser patologi

Klinisk patologi
 • NA

  Volym
  Tillsats
  Märkning
  Prod. nr.
  Beställs på

Remiss

ROS - Grupp: Externa analyser.

Kompletterande konsultremiss behöver INTE bifogas beställning av molekylärpatologiska analyser. Denna beställning räcker.

Använd PAD/CYT-remiss som avser den analys som ska utföras på det externa laboratoriet.

Provtagning

Provlös tjänst: Provtagningsunderlaget skrivs ut och kasseras.

Prov finns: Provtagningsunderlag/etikett med patientens namn och tiosiffriga personnummer samt eventuella andra märkningar klistras på provtagningskärlet.

Provhantering

Skicka beställningen i ROS. Bifoga remissen med provet till Klinisk patologi i Jönköping för fortsatt hantering.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan inte redovisas.

Provsvar skickas direkt till beställande klinik.