S--CA 125

Klinisk kemi
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Gel+koag.aktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Svarstid

Inom 3 arbetsdagar.

Remiss

BOS (kategori: Tumörmarkörer) alternativt remiss 3.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.

Provhantering

Centrifugerat prov är hållbart 7 dygn i kyla 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses.

Minsta mängd serum: 150 µL.

Medicinsk bakgrund

Cancerassocierat antigen, CA 125, är ett högmolekylärt glykoprotein.
CA 125 användes för att följa behandling och för att tidigt upptäcka recidiv vid ovarialcancer eller andra tumörer med förhöjda CA 125-värden.
Lätt förhöjda värden kan även förekomma vid endometrios, graviditet och njurinsufficiens.
Efter primärkirurgi vid ovarialcancer bör man vänta ca 6 veckor innan första postoperativa kontrollen.