Bronkodling, sköljvätska

Mikrobiologen
 • Skruvkorksrör

  Provrör
  Volym 10 mL
  Tillsats
  Märkning Skruvkorksrör
  Prod. nr. 06639910
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Luftvägar.

Provtagning

Samla sköljvätska i skruvkorksrör eller provtagningsflaska för Tb-odling.

Provhantering

Förvara och transportera provet i kyla så snabbt som möjligt.

Svar/Bedömning

Aerob odling pågår normalt 2 dygn, anaerob odling utförs enbart på begäran. Potentiellt luftvägspatogena bakterier rapporteras. Fynd i bronksekret semikvantifieras.

Svarstid

2-7 dagar.

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Medicinsk bakgrund

Vid nedre luftvägsinfektioner är bronksekret (bronksköljvätska eller borstprov) det bästa provmaterialet. Eftersom det normalt är svårt att komma åt kan man använda odling på trakealsekret (sugkateter via tub, kanyl eller perkutan punktion), sputumodling eller nasofarynxodling.