Difteri-ak

Mikrobiologen
 • Vakuumrör med gel

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Gel+koagulationsaktivator
  Märkning Gul propp
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Klinisk mikrobiologi / Bakterieserologi.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 min.
Förvara provet kylt. Kan transporteras i rumstemperatur eller kyla.

Metod

Antikroppar påvisas med EIA-teknik (enzyme immunoassay).

Utförande laboratorium

Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till "Klinisk mikrobiologi, Karolinska Universitetssjukhuset" (nytt fönster).

Medicinsk bakgrund

Difteri (äkta krupp) orsakas av toxin från bakterien Corynebacterium diphteriae. Sjukdomen ger vanligen en svalginfektion som liknar vanlig halsfluss. Vid svår, obehandlad infektion får man tjocka beläggningar, membran, i svalg och luftvägar som gör det svårt att andas.

Sjukdomen var vanlig i Sverige fram till 1940-talet och orsakade många dödsfall, framför allt hos barn, som har relativt sett smalare luftvägar. Tack vare bättre hygien och allmän vaccination är difteri numera mycket ovanligt i Sverige.

Vaccinet ges tillsammans med vaccin mot stelkramp (och oftast andra infektioner). Nivån av difteri-ak sjunker dock med tiden och är därför lämplig att analysera när man vill kontrollera vaccinationsstatus.