Eftergranskning/Efterbeställning

Klinisk patologi

Remiss


ROS - Grupp: Histologi.

Eftergranskning/efterbeställning av tidigare diagnostiserat material/PAD kan med fördel beställas i ROS.


Pappersremiss PAD/CYT med remisshuvud fullständigt ifyllt (patientens namn och personnummer, avdelningens namn och ansvarskod, remissdatum, önskat svarstidsalternativ, anamnes, remitterande läkare). Längst ner på remissen finns en ruta där avsänt antal burkar/glas och/eller provrör ska fyllas i. Rutan ska fyllas i av den person som ansvarar för ivägsändandet av provet. Vid ankomsten till patologilaboratoriet jämförs uppgiften med mottaget material för att säkra att inget provmaterial försvunnit under transporten.

Pappersremiss PAD/CYT-undersökning

Provhantering

OBS! Beställning av molekylärpatologiska undersökninger, ex PDL1, EGFR, KRAS, NGS etc sker via Tjänst "Externa analyser - Molekylärpatologi".

Eftergranskning innebär att materialet granskas pånytt av annan patolog.

Efterbeställning innebär att kompletterande analyser ska utföras på ett tidigare granskat material, t ex immunohistokemi (ER, PR, HER2, SISH etc).

Om kliniken väljer pappersremiss, vänligen ange provnummer/PAD-nummer på remissen för att underlätta hanteringen på laboratoriet.

Svarstid

Svarstid rutin: Provet besvaras inom 20 arbetsdagar räknat från ankomstdag till laboratoriet.

Svarstid snabbsvar: Begäran om snabbsvar innebär en extra debitering.