S--Zonisamid

Klinisk kemi
 • Vakuumrör utan tillsats

  Provrör
  Volym 5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Röd propp
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Prov tas före nästa dos. På beställningen anges:
- provtagningsdatum och tid
- senaste dos och tid
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Avhällt serum är hållbart upp till 3 dygn i kyla, 2-8 °C. Vid längre förvaring fryses provet.