S--Zonisamid

Klinisk kemi
 • Serumrör röd propp

  Provrör
  Volym 4 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator
  Märkning Serum/CAT 4 mL
  Prod. nr. 08144802
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Prov tas före nästa dos. På beställningen anges:
- provtagningsdatum och tid
- senaste dos och tid
- datum för senaste dosjustering och föregående dos
- övriga läkemedel
- vikt och frågeställning.

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter. Avhällt serum är hållbart upp till 3 dygn i kyla, 2-8 °C. Vid längre förvaring fryses provet.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk farmakologi, Karolinska Universitetssjukhuset.

Länk till analyslista Karolinska Universitetslaboratoriet (nytt fönster).