vB--Laktat

Klinisk kemi
 • Heparin-rör mintgrön propp

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats Litiumheparin + gel
  Märkning LH PST II 3 mL
  Prod. nr. 24803902
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Prov ska analyseras inom 30 minuter.

Röret ska vara fyllt.

Remiss

BOS (kategori Syrabas-status) alternativt konsult/allmän remiss.

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster).

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Kapillärprov

Utförs av laboratoriepersonal i specialrör efter beställning.