S--Natalizumab

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Lämnas omedelbart till laboratoriet för omhändertagande och vidare befordran.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Wieslab remiss - Monitorering av biologiska läkemedel (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Wieslab, Malmö (nytt fönster)

Länk till analyslista Wieslab (nytt fönster)

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (15-25ºC) och därefter centrifugeras i 10 minuter i 2000g.

Prov förvaras och transporteras i kyla.