S--HDL-kolesterol

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Provtagning

Vid akutbeställning kan RST-rör (trombin) med orange propp användas för snabbare hantering.

Ingår även i Lipidstatus.

Svarstid

Inom 3 timmar.

Remiss

BOS (kategori: Allmän kemi) alternativt remiss 1.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping.
Klinisk kemi, Värnamo sjukhus.
Klinisk kemi, Höglandssjukhuset, Eksjö.

Provhantering

Prov ska koagulera minst 30 minuter i rumstemperatur (12-25 ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Prov taget i RST Thrombinrör ska koagulera minst 5 minuter i rumstemperatur (12-25 ºC) och centrifugeras inom 2 timmar i 2000g 10 minuter.
Centrifugerat rör är hållbart 72 timmar i kyla, 2-8 ºC. Vid längre förvaring avhälls serum till nytt rör och fryses i -20 ºC.

Minsta mängd serum 250 µL.

Kapillärprov

Ett mikrotainer serumrör, gul propp. Fylls till övre strecket.