Cadasil

Klinisk kemi
 • Vakuumrör, 3 mL

  Provrör
  Volym 3 mL
  Tillsats EDTA
  Märkning Lila propp
  Prod. nr. 17750200
  Beställs på Länsförsörjning

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Prov tas måndag - onsdag.

På barn tas 2-5 mL blod.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Utförande laboratorium

Klinisk genetik, laboratoriemedicin Umeå.

Länk till provtagningsanvisningar för Umeå, Västerbottens län (ny sida).

Provhantering

Prov förvaras i rumstemperatur eller kyla, 2-8 °C.