Vascular endothelial growth factor (VEGF)

Klinisk kemi
 • Serumrör gul propp

  Provrör
  Volym 3,5 mL
  Tillsats Koagulationsaktivator + gel
  Märkning SST Advance 3,5 mL
  Prod. nr. 25047201
  Beställs på Länsförsörjningen

Remiss

Konsult/allmän remiss (pdf, nytt fönster)

Provtagning

Lämnas till laboratoriet för vidare befordran.

Kapillärprov

Ett mikrotainerrör med gel, gul propp. Fylls till övre strecket.

Provhantering

Prov centrifugeras i 10 minuter, serum avskiljs till nytt rör och fryses.

Svarstid

Prov skickas till externt laboratorium för analys. Tid för analyssvar kan ej redovisas.

Utförande laboratorium

Klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetslaboratoriet.

Länk till analyslista klinisk kemi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (nytt fönster).